whiteboyvevo: mcratpapa:Louis: *spits on the ground* Me: *licks the…

whiteboyvevo:

mcratpapa:Louis: *spits on the ground*
Me: *licks the…